KOMPOSISJONAR

 

Frå syngespelet "Høyr kor kyrkjeklokka lokkar" (2014)

T og manus: Jan Ove Ulstein. M og arr. : Marie Austrheim Riise. 

(SATB, barnekor, mannskor, mannskvartett, solist, piano, orgel, messing, trekkspel, bass.

Delar av syngespelet er også skrive ut for solist, piano, bass og trekkspel).

-Murarvise.

-Snikkarvise.

-Kyrkja vår.

-Lita klokkarbøn.

-Denne dåpen.

-Sauen og festen.

-Fødselsfest.

-Kistå ho e lita.

-Me veit ein song.

-Me kjem som gjester.

-Ordet og tungemålet.

-Har du høyrt det?

-Bruremarsj frå Ørsta.

-Læresalme om lysta.

-Her er me.

-Alle fargar i din boge.

-Ej vil strikke mej enj salme/strikkevise.

-Klokkarbøn.

-Store Gud, du kjem oss nær.

Frå samlinga "Songar om nåde" (2017).

T: Jan Inge Sørbø. M og arr.: Marie Austrheim Riise.

 

(SATB, piano, fele) (Også skrive ut for solist og piano).

- Skirselden.

- Avlat.

- Det gitte.

- Du kan berre få det.

- Nåde.

Enkeltkomposisjonar:

 

-Juletone.

T: Kirsten Ose. M og arr.:Marie A. Riise. (2015)
Solist,piano og fele.(Også for SATB).

 

-Sol og håp og vind.

T: Jan Inge Sørbø. M og arr.: Marie A. Riise (2016)

Solist, piano, fele.

 

-Det folk som ferdast i mørkret skal sjå..

T: Jan Ove Ulstein. M og arr.: Marie Austrheim Riise (2016)

Utskriven for allsong (Også som SATB).

- Tilgi meg. 
T: Venche Leite. M: Marie Austrheim Riise. 

Korarr.: (satb)

- Du er mi øy i havet Gud.

T: Sverre Hatle. M: Norsk folketone (Rindal). Arr.: Marie A.Riise

Kjøpe notar/arrangement? Ta kontakt!